martes, 23 de octubre de 2012

Política limpa


Unha política en sí ríxese por unha ideoloxía determinada que un pobo elixe para lexislalo. Esta ideoloxía levarase á practica por unha serie de gobernantes que deberán dar palabra de cumprir os obxectivos que se presenten.

Sin embargo dicto, que tal mandamento en extremos casos, non é estrictamente posible levalo a cabo. Ben é certo que, como na actualidade, se unha sociedade se ve en crisis, as medidas a tomar non serían seguramente de ningunha forma a gusto de ninguén, pero dentro das pautas impostas, a política que se rixe debe mostrarse verdadeira.

Coa grave crise que se está a vivir neste tempo moita xente sinte desamparo, porque non hai un goberno que posibilite unha total confianza para desarraigar este crítico asunto.
Políticos que prometen e non cumpren, non por mentireiros, senón por subrealistas. Fan promesas que non poden levar a cabo, porque a situacón non lle lo permite e sin embargo, aí están. Pretenden ganarse a confianza da xente para salvar a súa economía, oxe en día do que as vidas de toda unha familia depende, pero fano con falacias.
Os partidos politicos buscan o voto por medio de falsas promesas. Quizáis, e máis nestes casos, sexa o que a xente busca, un punto de apoio no que depositar a súa confianza para saír adiante. Pero isto non é o que o pobo necesita. A consecuencia é que a raíz deste voto , esta xente síntese decepcionada e incluso indignada cando non se encontran a resposta esperada.
Por isto penso que, fora de calquer engano, todos deberiamos xogar limpo.  

Galicia, terra de moitos, paraíso duns poucos


Galicia é un lugar digno de admirar, querido e coñecido por miles de persoas que viven ou desexan visitar as súas terras.

A admiración da beleza dunhas terras que crían infinidade de animais, que habitan entre unha paisaxe verde, chea de acolledores recunchos nos que refuxiarse, lonxe do mundano, que medra frondosa pola extensión das terras galegas ata chegar aos seus límites na costa. Aquí gozamos dunha paisaxe azul, pura, fresca. Estes son os límites dunha profunda paz.

Pero non é so a beleza de Galicia a razón de que esta sexa tan querida pola súa xente, senón polo simple feito de ter nacido e ser criado nela. Feito que nos amarra con fortes lazos a unha parte de nós mesmos que vive nela, porque nela vivimos momentos tan intensos que Galicia nos regala, nela pola morriña que sentimos se tivesemos que deixala. Esta é a morriña galega.

Ademáis, Galicia é desexada por todo aquel que a coñece, porque sabe o que esta agocha. Un recuncho de armonía entre paz e alegría para todos os afortunados que osan  deixar que Galicia se adentre neles.