domingo, 3 de marzo de 2013
A contaminación das augas galegas fai de Galicia un lugar cheo de agochos donde se atopan milleiros de casos problemáticos, para que o seu tópico de Galicia bonita continúe sendo, incluso para os que agora os ignoran, por moitos anos máis.